Wijhe dorpskern

Wijhe kent een bijzonder gaaf dorpscentrum met veel historische bebouwing en een eeuwenoud stratenpatroon. Het centrum ligt ingeklemd tussen  de IJssel in het westen en het landgoed de Gelder in het oosten.

Fotogroep ABC is begonnen met een kleine inventarisatie van de verschillende historische panden

De dorpskern

Het Nijenhuis